Nyt legat

Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater

På et møde 25. maj besluttede bestyrelsen at indstifte Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater.

Som noget hidtil uset (så vidt vides og i hvert fald i en dansk kontekst) vil disse legater operere med en anonymiseret ansøgningsproces, således at legatudvalget, der bedømmer ansøgningerne, kun vil have en kort beskrivelse af ansøgerens kommende skriveprojekt samt en tekstprøve at vurdere ud fra.

Ved modtagelsen af ansøgningerne vurderer foreningens sekretariat om den givne forfatter er kvalificeret til at ansøge – grundlæggende om man har udgivet mindst én skønlitterær bog uden selv at (med-)finansiere udgivelsen – og tildeler derpå hver ansøgning et nummer inden materialet overleveres til legatudvalget.

Formålet med denne anonymisering er at modvirke eventuelle bevidste eller ubevidste fordomme, der kan skævvride vurderingen af den litterære kvalitet.

Ved ansættelsesprøver til fx symfoniorkestre har man af samme årsag i mange år haft et forhæng mellem den aspirerende musiker og ansættelseskomiteen. Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater søger nu at udvide denne praksis til litteraturens område.

Det betyder, at legatudvalget ikke vil kunne vurdere på baggrund af hidtidig kunstnerisk praksis (som fx Statens Kunstfond er forpligtet til at gøre). Dette er selvfølgelig ikke optimalt, men hvis anonymiseringen skal opretholdes, ser vi ingen anden måde.

Der er også nogle forfattere – de fleste, velsagtens – som kvier sig ved at skulle vise ufærdig tekst. Til det kan vi blot sige, at vi lover fortrolighed og sletning af alt ansøgningsmateriale efterlods. Og at teksterne vil kun blive læst af forfatterkolleger.

De nye arbejdslegater erstatter de hidtidige Skulderklap- og Opmuntringslegater samt Hædersprisen og prisen for Årets Bogsamling.

Ansøgningerne vurderes af et legatudvalg, som består af tre skønlitterære forfattere udpeget af bestyrelsen i Danske Skønlitterære Forfattere.

Der vil være 25 arbejdslegater á 30.000 kr. til uddeling. Der åbnes for ansøgninger kort efter sommerferien med uddeling til november.