DSF’s arbejdslegater

Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater tildeles professionelle og kunstnerisk fremragende danske skønlitterære forfattere til understøttelse af det fortsatte arbejde.

Legatet kan først ansøges igen efteråret 2024


Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater tildeles professionelle og kunstnerisk fremragende danske skønlitterære forfattere til understøttelse af det fortsatte arbejde.

Med ’professionelle forfattere’ menes danske forfattere samt udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, som har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk, der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi.

Med ’skønlitteratur’ menes roman, noveller, essays, lyrik, kulturlitteratur, graphic novel (som forfatter) o. lign.

Ansøgningerne vurderes anonymt af et legatudvalg, der består af skønlitterære forfattere, som vælges af DSF’s bestyrelse.

Indholdet af termen ’kunstnerisk fremragende’ er op til legatudvalgets faglige vurdering.

I 2023 bliver udbetalt 40 legater á kr. 25.000.
Legatudvalget består i 2023 af Peter Adolphsen, Silja E.K. Hendersson og Lotte Kaa Andersen.

Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater er finansieret af ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node.