FAQ

Overvejer du at blive medlem, eller har du bare brug for hjælp til nogle enkelte spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. På denne side finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får stillet.

Findes der en a-kasse for forfattere?
Nej. Som udgangspunkt anerkendes et forfatterskab ikke som lønmodtagerarbejde og berettiger derfor ikke til arbejdsløshedsunderstøttelse. Man skal især være opmærksom på dette forhold, når man modtager legater. Disse giver heller ikke ret til efterfølgende understøttelse. Nogle forfattere vælger at oprette selvstændig virksomhed og melder sig ind i en A-kasse for selvstændige. En del har arbejde ved siden af deres forfatterskab og vælger medlemskab i de fagligt relevante A-kasser. Vores sekretariat kan være behjælpeligt med flere informationer

Hvordan kommer jeg i kontakt med foreningens medlemmer?
Du kan se vores medlemsliste her. Kontakt herefter sekretariatet for kontaktoplysninger.

Hvordan får jeg biblioteksafgift?
Biblioteksafgift er en kulturstøtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger står på Danmarks folke- og skolebiblioteker. Biblioteksafgiften administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier og udbetales hvert år i juni måned. Som ny forfatter skal man selv tilmelde sig senest 1. december. Derefter registreres ens udgivelser automatisk. Der gælder andre frister, hvis man medvirker i en antologi eller et værk med flere bidragsydere. Ansøgningsskema vejledning finder man på Slot- og Kulturstyrelsens hjemmeside her.

Er det normalt, at man ikke tilbydes et honorar for en oplæsning?
Det burde ikke være det, men er det desværre i visse tilfælde. Vi anbefaler klart, at man siger nej tak til at medvirke, hvis festivaler, biblioteker, boghandlere m.v. inviterer, uden samtidig at ville betale et honorar for indsatsen. Ofte møder vi argumentet, at det har betydning for vores bogsalg og promovering af vores forfatterskab, men man kan ikke betale husleje med fugle på taget. Bogproduktion kræver virkelig mange timers arbejde, som vi naturligvis skal forsøge at høste en indtægt for. Spørg evt. arrangørerne om de også kræver af deres medarbejdere, at de stiller sig gratis til rådighed. 

Kan jeg få jer til at læse min forlagskontrakt?
Det kan du som medlem af foreningen.

Hvordan får jeg advokatbistand?
Som medlem af DSF kan du få advokatbistand i sager, hvor DSF ikke har skytset til at hjælpe dig.