Kompetenceudviklingspuljen

Søg DSF’s kompetenceudviklingspulje om hjælp til at dække dele af eller hele kursusudgiften

Danske Skønlitterære Forfatteres kompetenceudviklingspulje dækker udgifter til kurser, som giver skønlitterære forfattere nye kompetencer, der vil styrke dem i deres fag eller i den praktiske håndtering af deres forfattervirksomhed. Det kan fx være et kursus i filmmanuskriptskrivning, regnskab, oplæsningstræning eller mange andre relevante kortere uddannelsesforløb, hvor der måtte være en kursusafgift at betale.

Den skønlitterære forfatter kan søge DSF’s kompetenceudviklingspulje om hjælp til at dække dele af eller hele kursusafgiften. Vi giver typisk mellem 1.000 og 3.000 kr. i tilskud.

På samme måde som andre faggrupper kan modtage efteruddannelse og kurser gennem deres fagforeninger og interesseorganisationer, er ønsket med denne pulje, at også forfattere får mulighed for at tilegne sig ny viden sideløbende med deres virke.

Alle professionelle, skønlitterære forfattere kan ansøge kompetenceudviklingspulje.

Send din ansøgning til kontor@forfattere.org

Kursuspuljen er finansieret af midler fra Copydan Tekst & Node