Bliv medlem

Anmodning om optagelse

Som medlemmer kan optages danske forfattere samt udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk – roman, noveller, digte, essays, lyrik o.lign. – der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi. I praksis vil det som regel betyde ‘et forlag, hvor du ikke selv har betalt for udgivelsen’.

For at blive medlem af Danske Skønlitterære Forfattere skal du anmode om medlemskab. Fortæl kort om dig selv og ikke mindst dit forfatterskab med angivelse af din(-e) udgivelse(-r) og hvilke(-t) forlag, den/de er udkommet på.

Send anmodningen til kontor@forfattere.org. Din anmodning vil blive taget op af bestyrelsen og du vil få svar hurtigst muligt.

Medlemskontingentet udgør 3.000 kr. årligt og er fuldt fradragsberettiget på selvangivelsen (vi indberetter det på dine vegne).

Hvorfor?

Foreningens overordnede formål er at skabe bedre arbejdsbetingelser for danske skønlitterære forfattere. Vi kæmper både for medlemmer og ikke-medlemmer, men jo flere vi er, desto større vægt har vores stemme. God gammeldags fagforeningslogik, der mildest talt stadig er gyldig her i prekariatets tidsalder.

Forfattergerningen udøves som regel i ensom majestæt under skrivebordslampen, men vi er nødt til at stå sammen som stand, som udøvere af en metier, hvis vi vil sikre os rimelig betaling for vores arbejde.

Vi er skønlitteraturens råvareproducenter, notorisk den mest underbetalte del af bogbranchen. Hvis overhovedet aflønnet: Alt for ofte vil man spise os af med en slatten sandwich og ’dejlig eksponering’.

Vi kræver vores ophavsret respekteret, anstændige kontrakter og passende aflønning for vores arbejde. Det opnår vi bedst ved at stå sammen.

Endelig er kontingentet fuldt fradragsberettiget.

Medlemsfordele

Der er mange konkrete fordele for en professionel, skønlitterær forfatter ved et medlemsskab af DSF:

Politisk arbejde: Vi bedriver en løbende indsats udi kunsten politisk lobbyisme, både som selvstændig indsats over for diverse ministre og partiordførere (typisk kultur-, men også erhverv- og uddannelse- er relevante), men også via vores samarbejdsorganisationer som fx Dansk Forfatterforening og Dansk Kunstnerråd.

Ophavsret: Vi arbejder kontinuerligt for beskyttelsen og forbedringen af vores rettighedsbetalinger, igen både selvstændigt og sammen med ligesindede, fx Copydan, Forfatternes Forvaltningsselskab og Rettighedsalliancen.

Advokatbistand: Som medlem har du ret til gratis advokatbistand. Landets førende specialist i ophavsret er tilknyttet foreningen.

Mentorordning m.m.: Medlemmer har adgang til vores kursusvirksomhed og ikke mindst den populære Mentorordning, hvor du kan få en forfatter efter eget valg til at læse dit manuskript. Via Kursuspuljen kan du også ansøge om finansiering af eksterne kurser. Plus den traditionelle julefrokost.

Firmaaftaler: Som medlem har du adgang til fordele og rabatter hos en række firmaer og institutioner. Læs mere her.

Kontraktrådgivning: Vi anbefaler altid, at du kontakter foreningen inden du underskriver en kontrakt med et forlag, især hvis der er tvivlsspørgsmål. Læs mere her.