Honorarer

Et stigende antal professionelle forfattere oplever desværre at modtage anmodninger om læse op af deres værker, holde foredrag osv. helt uden beregning eller et symbolsk honorar i form af et par flasker rødvin

Et stigende antal professionelle forfattere oplever desværre at modtage anmodninger om læse op af deres værker, holde foredrag osv. helt uden beregning eller et symbolsk honorar i form af tre flasker rødvin og/eller en slatten sandwich. Det kan man selvsagt ikke leve af.

Der er selvfølgelig gråzoner, fx kan man optræde gratis i forbindelse med godgørende formål eller i forbindelse med promovering af en ny bog. Men som udgangspunkt bør man altid sørge for at blive betalt for sit arbejde.

Konkurrencestyrelsen tillader ikke DSF at operere med minimumstariffer, men vi kan oplyse at Statens Kunstfond i forbindelse med puljen Dansk litteratur i Danmark udbetaler 6.000 kr. pr. optræden, hvis man er den eneste på plakaten og 5.000 kr. hvis man er en af flere.

Kontakt gerne DSF for rådgivning og vejledning.

Vi arbejder med at opbygge en såkaldt vidensbank, hvor forfattere kan finde eksempler på gode standardsvar på denne slags opfordringer. ‘Banken’ udvides løbende.

Eks. 1

Kære X

Det lyder som et fint arrangement, som jeg som sådan godt kunne være interesseret i at deltage i. Men den manglende honorering gør mig skeptisk i forhold til henvendelsens seriøsitet.
Jeg bliver derfor nødt til at spørge, om der slet ingen honorering sker i forbindelse med arrangementet? Arbejder det øvrige personale, gratis i tiden arrangementet løber – og i planlægningstiden?
Da jeg formoder, at dette ikke er tilfældet, ser jeg frem til, at I vender tilbage med et tilbud om rimeligt honorar (plus befordringsgodtgørelse). Husk i øvrigt at der kan søges honorarstøtte fra Statens Kunstfond (link).

Med venlig hilsen
Y

Eks.2

Kære (indsæt navn på institution/virksomhed/organisation/festival/beværtning),

Jeg håber, at vi kan finde et kompromis vedrørende et honorar, der kan tilgodese begge parter. Eftersom at skriften i de bøger, artikler og oplæsninger af samme, er mit levebrød, har jeg ikke råd til at bidrage med tekst eller oplæsning uden et monetært bidrag. Det er simpelthen mit livsgrundlag. Jeg håber, at I kan se fornuften i at støtte den voksende udfoldelse af skønlitterære aktiviteter ved også faktisk at honorere den.

Jeg glæder mig til at høre fra jer.

Bedste hilsner,
XX


Til arrangører af oplæsninger

I tilfælde af, at arrangøren ikke selv har økonomi til at honorere den inviterede forfatter, opfordrer DSF til at man søger honorartilskud hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur. Læs mere her.