Kontrakter

Vi anbefaler foreningens medlemmer at kontakte os inden de skriver under på en forlagskontrakt

Generelt

En forlagskontrakt har en række punkter, som er åbne for forhandling, når man som forfatter skal udgive en bog. Der er selvfølgelig royaltysatsen og forskuddet (garantisummen), men det er også vigtigt at være opmærksom på de forskellige udgivelsesformater som fx. e-bøger og lydbøger, evt. ‘trapper’ (stigende royalties efter salg), hvilke typer rettigheder man afgiver (formidlingsaftale/agentvirksomhed) og ikke mindst hvor længe (forlagsrettens tilbagegang). En kontrakt bør også stipulere rettigheder og pligter for både forlag og forfatter samt indeholde en passage om aftalelicenser (Copydan-forbehold). Med mere.

Dertil kommer at de forskellige forlags kontrakter ikke altid er helt sammenlignelige eller bruger samme terminologi. Vi anbefaler altid medlemmerne at kontakte os med henblik på råd og vejledning inden de skriver under på en forlagskontrakt, især hvis der er tvivlsspørgsmål.

Nye modelkontrakter

Sommeren 2020 afsluttede DSF og DFF nogle meget lange og komplicerede forhandlingsforløb med Gyldendal og Gutkind om nye modelkontrakter. Der er klare forskelle på de to kontrakter, både overordnet og i detaljen. Vi er i færd med at udarbejde en mere detaljeret indførsel i kontrakterne, men grundlæggende: Som interesseorganisationer kan vi stå inde for dem begge.

Download Gyldendal-modelkontrakten her >
Download Gutkind-modelkontrakten her >