Biblioteksafgift

Biblioteksafgift er en kulturstøtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger står på Danmarks folke- og skolebiblioteker. Biblioteksafgiften administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier og udbetales hvert år i april måned. Som ny forfatter skal man selv tilmelde sig senest 31. december. Derefter registreres ens udgivelser automatisk. Der gælder andre frister, hvis man medvirker i en antologi eller et værk med flere bidragsydere. Ansøgningsskema vejledning finder man på Slot- og Kulturstyrelsens hjemmeside her.