Advarsel mod Vandkunsten

Danske Skønlitterære Forfattere har haft en medlemssag mod Forlaget Vandkunsten (ved indehaveren Søren Møller Christensen). På baggrund af sagens forløb ser foreningen sig nødsaget til at anbefale, medlemmer af Danske Skønlitterære Forfattere ikke indgår forlagsaftale med Forlaget Vandkunsten uden på forhånd at få juridisk rådgivning i foreningen.

Sagen i en nøddeskal er denne:

  • Medlemmet NN får i 2018 og 2020 udgivet to bøger på Vandkunsten uden nogen skriftlig aftale med forlaget.
  • I en længere periode forsøger NN at kontakte Søren Møller Christensen med henblik på at få en forlagsaftalen. Enten svarer Søren Møller Christensen henholdende eller slet ikke.
  • I august 2021 kontakter NN Danske Skønlitterære Forfattere, som via advokat straks skriver til Søren Møller Christensen. Foreningen ophæver evt. gældende mundtlige aftaler og kræver betaling af 72.000 kr. i skønnet udestående royalties. Søren Møller Christensen svarer ukonkret og fremlægger ingen konkrete oplysninger.
  • Foreningens advokat anlægger retssag med foreningen som mandatar for NN. Den 15. december 2021 afsiger Københavns Byret udeblivelsesdom over Søren Møller Christensen. Han dømmes til at betale de 72.000 kr. plus renter samt 4.650 kr. i sagsomkostninger.
  • Søren Møller Christensen betaler ikke de idømte beløb inden for betalingsfristen.
  • Herefter går sagen til fogedretten, hvor der er møde den 1. april 2022. Forinden har Søren Møller Christensen betalt en del af det skyldige beløb (ca. 22.000 kr.). Der bliver indgået en afbetalingsaftale, hvorefter det skyldige beløb skal betales senest den 1. maj 2022. Som sikkerhed bliver der tinglyst et udlæg i Søren Møller Christensens faste ejendom.
  • Søren Møller Christensen overholder ikke betalingsaftalen. Herefter anmoder foreningens advokat fogedretten om, at Søren Møller Christensen ejendom tages på tvangsauktion. Dagen efter indbetaler Søren Møller Christensen restbeløbet.

    Det har været en meget frustrerende sag, som Danske Skønlitterære Forfattere har måttet bruge masser af tid og udgifter på for at hjælpe sit medlem. Som det fremgår af beskrivelsen af forløbet har Søren Møller Christensen ikke villet indgå en sædvanlig forlagsaftale med forfatteren, han har ikke reageret på sagsanlæg og udeblivelsesdom, og vores advokat måtte kræve tvangsauktion, før Søren Møller Christensen betalte de skyldige beløb. Dette er ikke i orden. Derfor anbefaler vi, at I kontakter foreningen, inden I laver aftaler med Forlaget Vandkunsten.