Lukket uge 47

Kontoret er desværre lukket i uge 47. Vi er tilbage mandag den 29. november.

Vigtig sejr i Nota-sagen

Danske Skønlitterære Forfattere har sammen med Copydan Tekst & Node, Dansk Forfatterforening, UBVA og Danske Forlag fået medhold i en afgørelse fra Ophavsretslicensnævnet om betaling til rettighedshaverne for Notas udlån af lydbøger og e-bøger. Dette er en sag, der har kørt siden 2018. Afgørelsen er principielt vigtig, idet den cementerer, at forfattere og forlag har ret til et rimeligt vederlag fra staten, når deres litteratur stilles gratis til rådighed. Hvis du er berettiget til betaling fra Nota, kommer betalingen automatisk, såfremt du er tilmeldt Copydan Tekst & Node som rettighedshaver. Tilmelding sker via hjemmesiden: https://www.tekstognode-online.dk/login/101195cselvlogin.aspx. Copydan Tekst & Node fordeler pengene til forfattere, oversættere, illustratorer og forlagene efter de fordelingsnøgler, der er aftalt i Copydan-foreningerne. Pengene bliver tidligst i 2022 udbetalt til … Læs mere

MOMS & BOSS & ASS & FOSS


Det føles som en final boss i et computerspil, det store monster: ’Momssagen’. For nylig indgav vi i DSF et høringssvar til Skatteministeriet i denne sammenhæng. Det er vitterlig svært komplekse sager, og derfor lænede vi os tæt op af Dansk Forfatterforening, som her virkelig har gjort et formidabelt stykke arbejde. Eller som DFF’s formand Morten Visby i telefonen beskrev deres 8 siders jura-lingo-tunge tekst: bad ass. Og vi læner os med god samvittighed, da DFF administrerer en del midler på DSF’s vegne (med dertil hørende administrationsprocent). Med andre – og lidt spidsformulerede – ord: De får en del af ’vores’ penge. Til gengæld har vi fx i denne sammenhæng fået noget for gysserne. Eller sagt på en anden måde: Vi er … Læs mere

Digitale læsevaner

Bogpanelets årsrapport er nu offentliggjort. Den indeholder tal på udviklingen inden for danskernes biblioteksbrug og læsevaner. Ikke overraskende har de to coronanedlukninger sat deres spor i form af en accelereret digital udvikling. Hvilket så understreger opgaven for en forening som DSF: Forfatterne skal have en ordentlig hyre. Kulturministerens Bogpanel blev etableret i 2014 for at følge udviklingen på det danske bogmarked. Bogpanelet udgiver også specialrapporter og afholder seminarer. DSF’s forperson sidder i den såkaldte følgegruppe for Bogpanelet. Læs mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/danskernes-laesevaner-er-blevet-mere-digitale-under-nedlukninger-af-biblioteker-og-boghandlere

Bidrag til barsel

I finanslovsforhandlingerne for 2021 er politikerne blevet enige om at forbedre mulighederne for at selvstændige kan holde barselsorlov. Ordningen bliver finansieret ved opkrævning af bidrag fra alle, der har sin selvstændige virksomhed som hovederhverv med en årsindkomst/resultat fra den selvstændige virksomhed, der overstiger 231.920 kroner. Bidraget på 1.225 kroner svarer til det bidrag, som arbejdsgivere betaler pr. fuldtidsansat. Reglerne herom fremgår af Barselsudligningsloven. Der er tale om en kollektiv ordning, så man skal betale uanset om man har tænkt sig at benytte sig af ordningen eller ej. Læs mere om, hvornår du kan få barsel som selvstændig:

Farvel Joy. Hej Ane

Her i DSF vil vi gerne kvittere for godt samarbejde med den afgående kulturminister Joy Mogensen, særligt det grundige arbejde med ændringen af ophavsretsloven gennem lovforslag 205, som blev vedtaget i juni måned i år. Nævnes bør også puljen med indkøb af bøger til institutioner for børn og unge, som de to forfatterforeninger og forlæggerforeningen i samarbejde med minister og kulturordførere fik vedtaget tidligere i år. Vi skal heller ikke glemme coronahjælpepakkerne, som endte med at lande meget godt, da først beløbsgrænserne blev sænket helt ned på et indtægtsniveau, hvor alt for mange skabende kunstnere faktisk befinder sig. I samme åndedrag vil vi byde den nye kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen velkommen i stolen. Vi ser frem til det samarbejdet og lover … Læs mere

Hædersprisen 2021

Danske Skønlitterære Forfatteres Hæderspris blev lørdag den 14. august tildelt Harald Voetmann. Juryen, som bestod af Amalie Smith, Knud Brix og Mich Vraa, begrunder sin tildeling således: “Harald Voetmanns virke har siden kortprosadebuten i 2000 demonstreret en enorm spændvidde, og han skriver med en stilistisk træfsikkerhed og indlevelse uanset om han vækker H.C. Andersen, Tycho Brahe eller Plinius den Ældre til live – Harald Voetmann skrev exofiktion før det overhovedet var en ting. Med i spændvidden hører også den absurde kortprosa, komedieromanen, den nedskrællede digtform og hans originale oversættelser, der har gjort oldtidens digtere tilgængelige for nutidens læsere. Spændvidden strækker sig også over tid – senest set i den håndskrevne digtbog Amduat, som sammenfletter ægyptisk mytologi med fortællingen om en fars … Læs mere

Ansøg Autorkontoen

Nu kan du sende din ansøgning til Autorkontoen. Der er frist den 7. september 2021 kl. 12.00. Link til ansøgningsskema finder du her. Autorkontoen uddeler årligt mindre legater til en lang række forfattere efter ansøgning. Legaterne finansieres af midler fra både Danske Skønlitterære Forfattere og Dansk Forfatterforening og administreres af sidstnævnte.

Både sejr og nederlag

Efter megen politisk virak omkring beskatning af bogbloggernes anmeldereksemplarer har SKAT nu bakket en smule ifht. til deres tidligere noget drakoniske udmelding. Bloggerne skal stadig beskattes af de gratis bøger, men med en reduktion i værdien pga. af stemplet ‘Anmeldereksemplar’.  Læs mere her

Kendis-kok er en hyklerisk fedtsyl

En række forfattere er blevet tilbudt at optræde ved arrangementsrækken ‘Forfatter i det grønne’ på Restaurant Fasangården (ejet af kendis-kokken Claus Meyer). Til gengæld ville de modtage en frokost (uden drikkevarer) og mumset eksponering. Medlem af DSF Anna Elisabeth Jessen var en af de ‘heldige’ udvalgte. Noget paf over denne (desværre alt, alt for almindelige) opførsel fra en kommerciel koncern besluttede hun at lave ‘en Günter Walraff’ på ham og høre hvad Meyer selv skulle have for et foredrag. Svar: 50.000 kr. Hykleriet skriger jo til himlen. Det resulterede i to artikler i Dagbladet Information (inkl. udtalelser fra DSF’s formand). Historien blev samlet op af Kulturen på P1 og levede videre i Kulturmonitor og flere andre steder. Der findes selvfølgelig … Læs mere

Corona

For bedst muligt at kunne hjælpe de personer, organisationer og foreninger, der er omfattet af Corona-hjælpeordninger, så er der nu lavet en særlig hotline, hvor man kan få vejledning og svar på sine spørgsmål.

På hjemmesiderne hos Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen findes desuden særlige sider med oversigter over alle tiltag og initiativer på Kulturministeriets område.

Ny sekretariatschef i DSF

Rasmus Graff er forfatter. Han er uddannet fra Forfatterskolen i 2009. Siden 2014 har han drevet forlaget OVO press og varetager her opgaver som redaktion, bogføring, kundekontakt og SoMe. Ud over at have erfaring som forfatter og forlægger har Rasmus bl.a. også været bestyrer af en spiritushandel samt medarbejder i en boghandel.