Høringssvar fra Danske Skønlitterære Forfattere

Danske Skønlitterære Forfattere har følgende bemærkninger til Lovforslag L133: Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund), paragraf 110 e, stk. 2.: Danske Skønlitterære Forfattere finder det uforståeligt og yderst uheldigt, at hverken vi eller andre kunstneriske interessevaretagelsesorganisationer er inkluderet i ministeriets høringsliste. Vi har gennemgået lovforslaget og anser det i sin nuværende form for et alvorligt anslag mod den kunstneriske ytringsfrihed. Vi må insistere på, at den

Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater

Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater er nu åbne for ansøgning Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater tildeles professionelle og kunstnerisk fremragende danske skønlitterære forfattere til understøttelse af det fortsatte arbejde. Med ’professionelle forfattere’ menes danske forfattere samt udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, som har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk, der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi.’  Med ’skønlitteratur’ menes roman, noveller, essays, lyrik, kulturlitteratur, graphic novel (som forfatter) o.lign. Ansøgningerne

Autorkontoen 2023

Det er muligt at søge Autorkontoen. Ansøgningsfristen er tirsdag den 5. september 2023 kl.12. Benyt skema her Hvem kan søge og hvordan. Læs mere her Ofte stillede spørgsmål . Læs mere her

Blixenprisen 2023

Foto Lasse Lagoni For syvende gang blev Blixenprisen uddelt, og sikke en fest det var. Årets ærespris blev overrakt til Suzanne Brøgger. Årets bog gik til Glenn Bech for Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. I den anden ende af litteraturens spektrum blev Læseforeningen anerkendt med Årets indsats for litteraturformidling. Alle andre modtagere af årets Blixenpris kan du læse om på Litteratursiden.Se også listen med alle de nominerede her. Blixenprisen uddeles af Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere i samarbejde med store dele af

Højere minimumsbeløb for oplæsning

Den amerikanske digter Henry Longfellow sagde engang noget i retning af, alt kommer til den som venter, og selvom ordlyden muligvis er en noget fordansket fortolkning af digterens formulering, er det ikke helt løgn. Således har Statens Kunstfond netop vitterliggjort at man nu – efter mere end tyve år – hæver det anbefalede minimumsbeløb for oplæsninger med 20 % fra 5.000 til 6.000, og tilsvarende hæver beløbet fra 4.000 til 5.000 ved arrangementer hvor flere forfattere læser op sammen. Det

Tillykke, Caspar Eric!

Pressemeddelelse Caspar Eric modtager Prins Henrik Prisen 2023 Caspar Eric har netop modtaget Prins Henrik Prisen på 300.000 kr. og en statuette af Prins Henriks skulptur ”Fabeldyr”. Prisen blev overrakt af Hendes Majestæt Dronningen, og pengesummen er sponsoreret af AVK Holding. Caspar Eric tildeles Prins Henrik Prisen 2023 for sit banebrydende forfatterskab. Prisen uddeles som et uansøgt hæderslegat til en aktuel og etableret dansk digter, der med sit virke har ydet et væsentligt bidrag til dansk lyrik. Caspar Eric har siden

Læs om de nye medlemmer af bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen til Per Bloch, Niels Olsen og Eva Botofte. Og ikke mindst: Stort tak for indsatsen til de afgåede bestyrelsesmedlemmer Louise Juhl Dalsgaard, Inge Lise Hornemann og Lotte Kirkeby. Vi giver her en kort præsentation af de nye medlemmer. Per Bloch: Det er særlig vigtigt for mig at arbejde for foreningens vækst: større synlighed, flere og engagerede medlemmer samt generelt stærkere vilkår for forfattere. Jeg brænder for internationalt arbejde og netværk samt for bæredygtighed og professionalisering i branchen. En del

Fortale maj 2023

Uventet smalhalsuddelingeroverraskelserGFintet bestyrelsesvalg Kære medlem I april blev bibliotekspengene forsinket i takt med vedtagelsen af den nye finanslov, hvilket var hårdt for rigtig mange forfattere, fordi bibliotekspengene udgør et helt nødvendigt bidrag til en skrøbelig økonomi. I skrivende stund er der ikke udsigt til at pengene udbetales før vi er et godt stykke hen mod juni. Det er fuldkommen uhørt og der arbejdes naturligvis på at få de relevante beslutningstagere til at forstå vigtigheden af – fremover – at kunne

BogGlad er en stor succes

Vi er i Danske Skønlitterære Forfattere stolte af at have været medvirkende til, at der blev afsat midler til projektet BogGlad. Børnenes læselyst er blevet styrket! Ni ud af ti institutioner, som har modtaget støtte fra projektet, oplever, at børnenes læseglæde er øget. Læs artikler om BogGlad her: https://kulturmonitor.dk/litteratur/art9312300/Millionindsats-til-at-styrke-b%C3%B8rns-l%C3%A6selyst-er-blevet-en-succesfuld-sidevender https://slks.dk/bogglad-indsats-har-gjort-en-forskel-for-boerns-laeselyst

Forår, forsinkelser, forsamling, ombud og et påskeæg med internationalt udsyn

Kære medlem Om en måned er bøgen sprunget ud, og lysets fremkomst kan allerede mærkes og nydes i enhver skrivers solkrog. Det går fremad. Også selvom vi må tåle lejlighedsvise tilbageskridt, som afvisninger af manuskripter, eller ansøgninger om støtte til vigtige litterære projekter. I år er udbetalingen af bibliotekspengene fx forsinket og vi må vente med at glæde os over den velfortjente ’dividende’ for bibliotekernes udlån af vores værker til engang i maj.  Men inden maj, har vi generalforsamling, nærmere bestemt lørdag 22. april,

Generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år3. Regnskab4. Budget5. Kontingentbeløb 2023-246. Forslag fra bestyrelsen om anvendelse af midler fra kollektive forvaltningsorganisationer (se forslaget her)7. Meddelelse om opstillede kandidater til bestyrelsesvalget8. Valg af revisor9. Eventuelt * Som noget nyt inviterer vi i år til spisning efter afholdelsen af generalforsamlingen. Se program for dagen og tilmeldingsoplysninger herunder. Vi håber at se mange medlemmer på dagen! Danske Skønlitterære Forfatteres ordinære generalforsamlinglørdag 22. april 2022 kl. 15.30-23.00.

Hilsen fra forpersonen

Kære Medlem I denne måned, en forholdsvis kort hilsen fra forpersonskabet. I sidste måned opfordrede jeg til solidaritet med, og forståelse, for vore kolleger i kunstfondens legat- og projektudvalg. Det er desværre en opfordring som tåler gentagelse. På opfordring af flere udvalgsmedlemmer inviterede DSF til møde på Stavangergade, hvor udvalgenes arbejdsvilkår var på dagsordenen.  Desværre er vi forfattere de værste – og groveste – når det kommer til kritik af udvalgenes arbejde. Flere medlemmer fortæller om grove tilsvininger fra forsmåede ansøgere, som