Generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Regnskab
4. Budget
5. Kontingentbeløb 2023-24
6. Forslag fra bestyrelsen om anvendelse af midler fra kollektive forvaltningsorganisationer (se forslaget her)
7. Meddelelse om opstillede kandidater til bestyrelsesvalget
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

*

Som noget nyt inviterer vi i år til spisning efter afholdelsen af generalforsamlingen. Se program for dagen og tilmeldingsoplysninger herunder. Vi håber at se mange medlemmer på dagen!

Danske Skønlitterære Forfatteres ordinære generalforsamling
lørdag 22. april 2022 kl. 15.30-23.00. Musikhuset, Vesterbrogade 59, 1620 Kbh V

Program
15.30-17.00 Generalforsamling
17.00-17.15 Ellen Holmboe fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg orienterer om Huskunstnerordningen
18.00 Spisning og efterfølgende musik på anlæg
23.00 Tak for i aften. Dem som vil feste videre, kan drage sammen ud i natten.

Tilmelding
Hvis du vil deltage i spisning efter generalforsamlingen, skal du tilmelde dig ved at skrive til kontor@forfattere.org – så ved vi hvor meget mad vi skal indkøbe.

Husk: Medlemmer uden for hovedstadsområdet kan få rejsegodtgørelse mod indsendelse af billetter.