Generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Regnskab
4. Budget
5. Kontingentbeløb 2024-25
6. Meddelelse om opstillede kandidater til bestyrelsesvalget
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

*

Vi inviterer til spisning efter afholdelsen af generalforsamlingen. Se program for dagen og tilmeldingsoplysninger herunder. Vi håber at se mange medlemmer på dagen!

Danske Skønlitterære Forfatteres ordinære generalforsamling
søndag den 28. april 2024 kl. 15.00-19.00. Musikhuset, Vesterbrogade 59, 1620 Kbh V

Program
14.30-15.00 Ankomst
15.00-16.30 Generalforsamling
16.30 Spisning og hygge
19.00 Tak for i dag

Tilmelding
Hvis du vil deltage i spisning efter generalforsamlingen, skal du tilmelde dig ved at skrive til kontor@forfattere.org – så ved vi hvor meget mad vi skal indkøbe.

Husk: Medlemmer uden for hovedstadsområdet kan få rejsegodtgørelse mod indsendelse af billetter.