Mere moms-monstrum

Udsnit af En olding tæller sine penge, tilskrevet Salomon Koninck 

I den forgangne uge afholdt foreningen det årlige revisorkursus, og det nye lovforslag om moms på royalties og vederlag fra kollektiv forvaltning blev diskuteret indgående.

Lovforslaget er endnu ikke fremsat, endsige vedtaget, men har været i høring. Også Danske Skønlitterære Forfattere har afleveret et høringssvar, hvori vi henviste til Dansk Forfatterforenings ditto, fordi der på dette punkt (som så mange andre) ikke er forskel på de to foreningers medlemskarers interesser. Download en pdf her

Men at lovforslaget kommer og vil blive vedtaget, virker uafvendeligt. Det er blevet fremsat, fordi SKAT efter en dom fra EU-domstolen er blevet opmærksom på, at den hidtidige praksis var i strid med EU-retten. Men sådan en lov kan jo udformes og implementeres på mange måder. Og uanset hvad kommer den tidligst til at gælde fra 2023. Vi følger naturligvis sagen nøje, så vi kan give medlemmerne den bedst mulige rådgivning.

Men et stort og komplekst monstrum, ja, det er det. Heldigvis står lille DSF ikke alene – ikke bare DFF, men også de andre kunstnerorganisationer, forlæggerforeningen, diverse ophavsretsorganisationer, de forskellige grene af Copydan, Koda og mange andre – alle er vi trukket i harnisk og kæmper sammen. Igen – og jeg harper gerne på det: Vi står stærkest sammen. Solidaritet, kammerater!

Peter Adolphsen, forperson