Lovforslag om moms

Vi har modtaget denne skrivelse fra vores tilknyttede advokat, Peter Schønning:

Skatteministeren har netop fremsat et lovforslag i Folketinget om moms på ophavsretsvederlag. Der har været en del debat om dette emne op til fremsættelsen, herunder en del forvirring, flere misforståelser og en brat kovending. I modsætning til det høringsforslag, som Skatteministeriet udsendte i september, lægges der nu ikke længere op til indførelse af moms på forfatternes egne rettighedsvederlag.

Her er hovedindholdet af lovforslaget (der har nr. L 106, hvis I skulle have mod på at følge folketingsbehandlingen på ft.dk):

·         Momsundtagelsen for forfattervirksomhed og anden kunstnerisk virksomhed opretholdes. Formuleringen i loven ændres, men der tilsigtes ingen ændring bortset fra dette med ophavsretsvederlag.

·         Ændringen drejer sig om vederlag for ophavsrettigheder. Det nye er, at forvaltningsorganisationer (som Copydan Tekst & Node) fremover skal lægge moms på de vederlag, de opkræver hos brugerne.

·         Men forfatternes vederlag bliver ikke momsbelagt. Dette gælder både royalties fra forlag og vederlag fra fx Copydan Tekst & Node. Det sidste er dog ikke 100 procent sikkert; lovbemærkningerne er ikke specielt klare, idet de tydeligt afspejler at være skrevet af embedsmænd, der ikke er på hjemmebane inden for ophavsretten, men vi læser lovbemærkningerne sådan, at det også omfatter vederlag fra forvaltningsorganisationer. Dette skal afklares under lovbehandlingen i Folketinget.

·         Der sker ifølge lovforslaget ingen ændring, når det gælder forfatternes ophavsretsvederlag. Hidtidig praksis opretholdes. Men det betyder også, at man opretholder en sondring, som hidtil har givet anledning til betydelig tvivl i forlagsverdenen, en tvivl, som nu vil blive forstærket. Det er nemlig sådan, at SKAT sondrer mellem vederlag for ”overdragelse” af ophavsrettigheder og vederlag for ”licenser”. Det sidste er momsfritaget, mens der skal betales moms af ”overdragelser”. Ved overdragelser forstås ifølge lovbemærkningerne salg af rettighederne i form af ”hel/fuld overdragelse”. Dette har ikke betydning for forfatteres sædvanlige forlagskontrakter, som efter denne terminologi er en licens; men hvad med oversættere, som typisk overlader alle rettigheder til forlaget mod et engangshonorar – skal der moms på det vederlag? Dette skal også afklares under lovbehandlingen.

Summa summarum: Forfattere, der ikke er interesserede i at skulle momsregistreres med alt, hvad dertil hører af administrativt bøvl, kan glæde sig. Alt fortsætter som før. Men forfattere, som havde sat næsen op efter, at deres royalties blev momset, således at de kunne bruge denne salgsmoms til at fratrække indkøbsmoms på computere og andet udstyr, der bruges i forfattervirksomheden, bliver skuffede. Alt fortsætter alligevel som før.