Vigtig sejr i Nota-sagen

Danske Skønlitterære Forfattere har sammen med Copydan Tekst & Node, Dansk Forfatterforening, UBVA og Danske Forlag fået medhold i en afgørelse fra Ophavsretslicensnævnet om betaling til rettighedshaverne for Notas udlån af lydbøger og e-bøger. Dette er en sag, der har kørt siden 2018.

Afgørelsen er principielt vigtig, idet den cementerer, at forfattere og forlag har ret til et rimeligt vederlag fra staten, når deres litteratur stilles gratis til rådighed.

Hvis du er berettiget til betaling fra Nota, kommer betalingen automatisk, såfremt du er tilmeldt Copydan Tekst & Node som rettighedshaver. Tilmelding sker via hjemmesiden: https://www.tekstognode-online.dk/login/101195cselvlogin.aspx.

Copydan Tekst & Node fordeler pengene til forfattere, oversættere, illustratorer og forlagene efter de fordelingsnøgler, der er aftalt i Copydan-foreningerne. Pengene bliver tidligst i 2022 udbetalt til din NemKonto. Betalingen er med tilbagevirkende kraft til 2018 og indeksreguleret.

Læs mere om afgørelsen i Bogmarkedet og Kulturmonitor.
Læs hele kendelsen her.