Automatiseret kassation

Automatiseret kassation Scenen er det 4. møde i rækken om den digitale biblioteksafgift. Biblioteksforeningens repræsentant har ordet. Undervejs benytter han den vending, som er overskrift på denne tekst. Den er uhyggelig nok i sig selv, men det mest uhyggelige var den naturlighed, hvormed han sagde ordene. Skal vi lige deducere hvad ’automatiseret kassation’ betyder i bibliotekssammenhæng? At en bog, som ikke har været lånt ud i et bestemt tidsrum (jeg turde ikke spørge om hvor længe, eller rettere: hvor kort, af frygt

Mere moms-monstrum

I den forgangne uge afholdt foreningen det årlige revisorkursus, og det nye lovforslag om moms på royalties og vederlag fra kollektiv forvaltning blev diskuteret indgående. Lovforslaget er endnu ikke fremsat, endsige vedtaget, men har været i høring. Også Danske Skønlitterære Forfattere har afleveret et høringssvar, hvori vi henviste til Dansk Forfatterforenings ditto, fordi der på dette punkt (som så mange andre) ikke er forskel på de to foreningers medlemskarers interesser. Download en pdf her.  Men at lovforslaget kommer og vil blive