Automatiseret kassation

Automatiseret kassation Scenen er det 4. møde i rækken om den digitale biblioteksafgift. Biblioteksforeningens repræsentant har ordet. Undervejs benytter han den vending, som er overskrift på denne tekst. Den er uhyggelig nok i sig selv, men det mest uhyggelige var den naturlighed, hvormed han sagde ordene. Skal vi lige deducere hvad ’automatiseret kassation’ betyder i bibliotekssammenhæng? At en bog, som ikke har været lånt ud i et bestemt tidsrum (jeg turde ikke spørge om hvor længe, eller rettere: hvor kort, af frygt for svaret), automatisk bliver smidt ud – uden at noget menneske (og gerne et litteraturkyndigt sådant, fx en bibliotekar) har taget stilling til om lige netop denne titel kan undværes. Men der findes nu engang bøger, som måske ikke er populære, … Læs mere

Mere moms-monstrum

I den forgangne uge afholdt foreningen det årlige revisorkursus, og det nye lovforslag om moms på royalties og vederlag fra kollektiv forvaltning blev diskuteret indgående. Lovforslaget er endnu ikke fremsat, endsige vedtaget, men har været i høring. Også Danske Skønlitterære Forfattere har afleveret et høringssvar, hvori vi henviste til Dansk Forfatterforenings ditto, fordi der på dette punkt (som så mange andre) ikke er forskel på de to foreningers medlemskarers interesser. Download en pdf her.  Men at lovforslaget kommer og vil blive vedtaget, virker uafvendeligt. Det er blevet fremsat, fordi SKAT efter en dom fra EU-domstolen er blevet opmærksom på, at den hidtidige praksis var i strid med EU-retten. Men sådan en lov kan jo udformes og implementeres på mange måder. Og uanset hvad kommer … Læs mere