Hilsen fra forpersonen

Kære Medlem
 
I denne måned, en forholdsvis kort hilsen fra forpersonskabet. I sidste måned opfordrede jeg til solidaritet med, og forståelse, for vore kolleger i kunstfondens legat- og projektudvalg. Det er desværre en opfordring som tåler gentagelse. På opfordring af flere udvalgsmedlemmer inviterede DSF til møde på Stavangergade, hvor udvalgenes arbejdsvilkår var på dagsordenen. 
 
Desværre er vi forfattere de værste – og groveste – når det kommer til kritik af udvalgenes arbejde. Flere medlemmer fortæller om grove tilsvininger fra forsmåede ansøgere, som ved siden af ombuddets store ansvar og endnu større arbejdsbyrde bidrager til at gøre det vigtige arbejde svært udholdeligt. Arbejdet honoreres endog betydeligt lavere end for udvalgsarbejdet inden for flere andre kunstformer. I samarbejde med vores søsterorganisation, DFF, arbejder DSF for at klarlægge vilkårene og forbedre arbejdsforholdene for udvalgene. 
 
Man kan sagtens være uenig i såvel enkeltafgørelser som mere generelle dispositioner, og det bedste man kan gøre, er at redegøre for det på en sober og respektfuld facon – også selvom man er ærgerlig. For det er surt af få afslag, når så meget afhænger af det. 
 
Når det så er sagt, så er foråret på vej, kære medlem. Det bliver lysere. Det kan mærkes på livslyst og læbe. 
 
Må solen tilskinne dig og dine en frimodigt skrivende marts.
 
Claus Ankersen/Forperson