God gænge gængst


På det konstituerende bestyrelsesmøde, der blev afholdt forleden som en sexet hybrid af online- og fysisk møde, blev jeg valgt til formand for nu tredje år, og Lotte Kirkeby fortsætter også som næstformand. Vi takker for tilliden og glæder os til at fortsætte arbejdet. 

Det er også den samme bestyrelse, der fortsætter, hvilket ligeledes er rigtig godt, blot med en enkelt tilføjelse, en ubetinget styrkelse af vores lille forum, nemlig tidligere formand for foreningen Inge Lise Hornemann. Thøger Jensen er arbejdsramt, så han er efter eget anmodning blevet ’degraderet’ til 3. suppleant. Han skal have tak for indsatsen.

Alt i alt tænker jeg at vores lille forening er i rigtig god gænge. Vores nye sekretær er nu i gear i jobbet og bare gennemgående et hit. Jeg begynder her efter to år så småt at genkende nogle af de mange forkortelser og betegnelser, som hvirvler rundt i ’ophavsretsmiljøet’ og tilstødende områder (fx AVU, FFS, VISDA, IFPI, UBOD, IFFRO oma.) Visse bestemte nye tiltag nærmer sig affyringsrampen (trommehvirvel og cliffhanger). Foreningens økonomi er sund og stabil, især efter vi nu har en billigere husleje.  

Og så tør man vel håbe på at verden snart kan betegnes ’post-corona’. Selv om det ikke betyder, at der kan slappes af, og vi kan vende tilbage til business as usual. Faktisk er det lige præcis nu, der skal smedes, mens jernet er varmt. Med en opblæst Winston Churchill-parafrase: Never waste a good crisis.

Peter Adolphsen, formand