Corona

For bedst muligt at kunne hjælpe de personer, organisationer og foreninger, der er omfattet af Corona-hjælpeordninger, så er der nu lavet en særlig hotline, hvor man kan få vejledning og svar på sine spørgsmål.

Tlf. 33 74 50 00

Slots- og Kulturstyrelsen har denne side med oversigter over alle tiltag og initiativer på Kulturministeriets område.