BogGlad er en stor succes

Vi er i Danske Skønlitterære Forfattere stolte af at have været medvirkende til, at der blev afsat midler til projektet BogGlad. Børnenes læselyst er blevet styrket!

Ni ud af ti institutioner, som har modtaget støtte fra projektet, oplever, at børnenes læseglæde er øget.

Læs artikler om BogGlad her:

https://kulturmonitor.dk/litteratur/art9312300/Millionindsats-til-at-styrke-b%C3%B8rns-l%C3%A6selyst-er-blevet-en-succesfuld-sidevender

https://slks.dk/bogglad-indsats-har-gjort-en-forskel-for-boerns-laeselyst