Ny aftale om større transparens

EU-direktiv danner baggrund for fælles fodslag i ny vejledende aftale om forlags oplysningsforpligtelser.

Der har længe været et stort behov for øget gennemsigtighed i royaltyopgørelser og indsigt i det reelle salg af titler. Særligt på det digitale område, i takt med streamingmarkedets eksplosive vækst, har komplekse og dynamiske forretningsmodeller gjort det svært for forfatterne at tage oplyst stilling til, hvilken reel udnyttelse og omsætning af deres værker som danner baggrund for afregningsniveau og betaling. Nu har et EU-direktiv banet vejen for en fælles brancheaftale på området. Det er rigtig godt nyt.

Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag har indgået en vejledende aftale om forlagets oplysningsforpligtelse i forfatterkontrakter. Foreningerne er enige om, at bestemmelserne i aftalen bør være gældende ved indgåelse af kontrakter om udgivelse af skøn-, fag-, børnelitteratur og studiebøger, oversætteraftaler og illustratoraftaler.

Aftalen indeholder bestemmelser om hvilken type oplysninger, der skal gives, hvor hyppigt de skal gives, hvilken betydning det har om aftalen er royaltybaseret eller med engangsvederlag m.m.

Baggrunden for aftalen er, at EU’s direktiv om det digitale indre marked (DSM-direktivet), indeholder bestemmelser om, at ophavsmændene har krav på opdaterede, relevante og omfattende oplysninger om udnyttelse af værket. Den vejledende aftale er de tre organisationers bud på, hvad der skal til for at imødekomme disse krav.

Vejledningen omfatter kontrakter, som indgås efter vejledningens ikrafttræden. Ikrafttræden for vejledningen er 12 måneder efter parterne har underskrevet vejledningen dog senest på tidspunktet for ikrafttræden af den danske lov, som implementerer DSM-direktivet. Det er p.t. usikkert, hvornår den danske lov bliver fremsat, men ikrafttræden forventes tidligst at være i foråret/sommeren 2023.

Læs aftalen her