Læs om de nye medlemmer af bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen til Per Bloch, Niels Olsen og Eva Botofte.

Og ikke mindst: Stort tak for indsatsen til de afgåede bestyrelsesmedlemmer Louise Juhl Dalsgaard, Inge Lise Hornemann og Lotte Kirkeby.

Vi giver her en kort præsentation af de nye medlemmer.

Per Bloch: Det er særlig vigtigt for mig at arbejde for foreningens vækst: større synlighed, flere og engagerede medlemmer samt generelt stærkere vilkår for forfattere. Jeg brænder for internationalt arbejde og netværk samt for bæredygtighed og professionalisering i branchen. En del af dette sker gennem kurser og kompetenceforbedring, samt ved at kulturlivets aktører inspirerer og styrker hinanden og samarbejder på tværs af genrer og kunstarter. Den kraft og det hjerte vi lægger i vores ord skal mærkes i foreningens aktiviteter og arbejde.

Niels Olsen: Jeg ser frem til arbejdet med at forsvare det frie ord og styrke forfatternes vilkår og rettigheder. Jeg har tidligere arbejdet med kulturprojekter i fondssektoren og vil bruge mine erfaringer herfra til at løfte foreningens viden og kompetence ift. fondssøgning til gavn for medlemmerne og den skønlitterære formidling.  

Eva Botofte (valgt som suppleant):Jeg er interesseret i at udvide mulighederne for internationalt samarbejde samt medlemmernes kompetenceudvikling gennem kurser, både internt i foreningen og internationalt.