Kommentar: Kunst og litteratur er en nødvendig forudsætning for velfærd

Kommentar: Kunst og litteratur er en nødvendig forudsætning for velfærd
Skrevet af Claus Ankersen, bragt d.d. i Kulturmonitor


Litteraturen og dens forfattere bør sættes i front i mødet med verden og i kampen for at løse tidens store kriser, fastslår forpersonen for Danske Skønlitterære Forfattere.

Kommentar: For tre måneder siden, i midten af september, udkom Dansk Industri med en undersøgelse som fastslog kulturerhvervenes monetære og beskæftigelsesmæssige betydning i samfundsøkonomien. Denne erkendelse går heldigvis igen i den nytiltrådte regerings regeringsgrundlag.

Dengang skrev jeg at kunst og kultur er en god forretning for samfundet. Det gælder naturligvis særligt kunstens og kulturens rolle som trivselsfremmende, velfærdsbærende og alment dannende basis i vores private og fælles rum.

Derfor var det også en stor glæde, at industriens hovedorganisation fulgte op med at trumfe sin egen undersøgelse med en ny undersøgelse fra starten af november. Dansk Industri fastslog, og hold nu fast, at kunst og kultur er uløseligt forbundet med folks trivsel. Det er nye, gode toner som tages imod med kyshånd. Også selv om det langt fra er ny erkendelse blandt de ’kulørte hænder’, altså skabende, udøvende og producerende i kunst og litteratur.

Foruden det signifikante bidrag til samfundsøkonomien, fastslog undersøgelsen som Dansk Industri bestilte hos Epinion, at oplevelsen, altså mødet med, kunsten og kulturens frembringelser har stor betydning for livskvaliteten hos tre ud af fire danskere. Kunst er altså lig trivsel.

Her har vi fat i troldens hale. Det svævende og svært målbare, det skønne og dybe, det fantastiske og visionære i den skabende kunst og det kulturelle oplevelsesrum, er altså direkte forbundet med hvor godt vi har det. Kunst og litteratur er en nødvendig forudsætning for velfærd. Punktum.


Gør litteraturen til det danske varemærke

Selvom både befolkning, kulturerhverv og skabende kunstnere ved det, er undersøgelsens klarlægning af sammenhængen mellem, ikke mindst, litteraturen og det gode liv alligevel en kærkommen anledning til at tale for en styrkelse af rammerne for udøvelse og udbredelse af området, og naturligvis først og fremmest litteraturen. Også denne erkendelse har fundet plads i den nye regerings masterplan, hvor netop den smalle litteratur nævnes som en prioriteret del af et levende kulturliv. Hurra!

Med den nytiltrådte regerings officielle regeringsgrundlag lægges der altså op til konkret styrkelse af området. Samtidig med en markant styrkelse af de frie midler til Statens Kunstfond, samt af forfattercentrum og huskunstnerordningen, bør litteraturen sættes helt i front.

Hvorfor ikke tage konsekvensen af Dansk Industris undersøgelser og det nye regeringsgrundlag og gøre litteraturen til en fast bestanddel af den officielle danske erhvervs- og udenrigspolitik? Hvorfor ikke gøre forfatterne og deres arbejde til en integreret del af det danske varemærke, så litteraturen er med i front på eksportfremstød og kultursamarbejde på globalt plan?

Ikke alene i form af bøger og læsefremmende initiativer, men i form af forfattere, der kan fungere som litterære og kulturelle ambassadører for netop den danske optik, som den udfolder sig i ordform. 


Styrk fortællingen om Danmark

Konkret kunne man for eksempel styrke og udbygge lektoratsordningen på udenlandske læreanstalter med en fast tilføjelse af danske gæsteforfattere. 

Ligesom skønlitterære forfattere og digtere med succes kunne inddrages i officielle eksportfremstød under internationale besøg i mødet mellem civilsamfundsaktører, videnskab, erhvervsliv og internationalt diplomati. Det er i dette møde med verden at forfatterne, som ingen andre evner at folde fortællingen om Danmark ud.

I regeringsgrundlaget forpligter den nye regering sig fornuftigt til at nedsætte et råd, som kan afklare hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tiden store kriser.

Fra de smalle digte til de store bestsellere, og hele den kunstneriske palet rundt, udgør litteraturen, i lighed med anden kunst og kultur, en dannende, helende og samlende skaberkraft og inspiration, som rummer kimen til både økonomisk og menneskelig velfærd og trivsel.

Danske Skønlitterære Forfattere deltager meget gerne i det kommende rådsarbejde.