Gå i kødet på biblen

Eika gør det. Knausgård gør det. Blixen gør det. Hemingway gør det. Bruger Bibelen som inspirationskilde. Og det er ikke så underligt, for Bibelen udgør en gigantisk rigdom af fortællinger, som vi bliver ved med ikke helt at forstå – og derfor bliver ved med at kunne vende tilbage til.

På kurset ’Gå i Kødet på Bibelen’ skal vi både pille Bibelen fra hinanden – og samle den igen. Vi skal på opdagelse i dens historiske rødder og sammenhænge og indbyrdes konflikter, vi skal dykke ned i udvalgte temaer (afmagt, magt, sex-appeal, kropsdufte – og lignelser), vi skal selv skrive lignelser, og vi skal undersøge Bibelen som samtalepartner for litteraturen.

Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 Kbh K
Pris: 500 kr. inkl. forplejning
Materiale: Bibelen på dansk – udleveres på kurset
Deltagerantal: max. 25
Tilmelding: Tilmelding inklusive en begrundet ansøgning med værkliste sendes til kursus@danskforfatterforening.dk senest 13. februar 2023. Med en begrundet ansøgning forstås en kortere beskrivelse af dit professionelle virke, hvad du arbejder på lige nu, hvorfor netop dette kursus har din interesse, og hvad du regner med at få ud af kurset.
Arrangør: Kurset arrangeres af Grundtvig-Akademiet og Bibelselskabet i samarbejde med Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere

Undervisere:
Hans Jørgen Lundager Jensen, professor em., Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
Anne Katrine de Hemmer Gudme, professor i gammeltestamentlig eksegese, Oslo Universitet.
Trisse Gejl, forfatter til en lang række romaner, noveller og teaterstykker.
Anne-Lise Marstrand Jørgensen, forfatter
Leif Andersen, lektor i teologi på Menighedsfakultetet
Jesper Tang, præst i Vartov Kirke, tidl. lektor i Nytestamentlig eksegese, KU
Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet
Johannes Baun, generalsekretær på Bibelselskabet, tidl. litteraturredaktør på Weekendavisen

Program:

8. marts:
9.00-9.30: Kaffe/the, morgenbrød og velkomst
9.30-12.00 Formiddag med Det gamle Testamente: Vi åbner det, skiller det ad og samler det igen v. Hans Jørgen Lundager Jensen
12.00-13.00: Frokost
13.00-14.30: Afmagt i Bibelen v. Leif Andersen
14.30-14.45: Kaffe og kage
14.45-16.00: Skønhed, magt og sex-appeal i Bibelen v. Anne Katrine de Hemmer Gudme

9. marts:
9.00-9.30: Kaffe/kage, morgenbrød
9.30-12.00: Formiddag med Det nye Testamente: Vi åbner det, skiller det ad og samler det igen v. Jesper Tang
12.00-13.00: Frokost
13-14.30: ”Du er manden!” Om lignelser i Bibelen v.  Anne Katrine de Hemmer Gudme og Ingrid Ank. Dernæst: Skriv en lignelse. v. Pablo Llambias
14.30-14.45: Kaffe og kage
14.45-16.00: Fortsat: Skriv en lignelse. v. Pablo Llambias

10. marts:
9-9.30: Kaffe/the, morgenbrød
9.30-12.00: Formiddag med Bibelen i litteraturen v. Johannes Baun
12.00-13.00: Frokost
13-14.30: Eftermiddag om at bruge Bibelen som forfatter v. Anne-Lise Marstrand Jørgensen
14.30-14.45: Kaffe og kage
14.45-15.30: Afrunding
15.30: Bibelsk vin og nordiske nødder – letsaltede