Biblioteksoplæsning & vederlag

Biblioteker: Forfatternes Forvaltningsselskab udbetaler vederlag

Ved udgangen af 2021 udbetalte Forfatternes Forvaltningsselskab, FFS, vederlag til en række forfattere hvis værker var blevet læst op på biblioteker som havde indgået aftale med FFS om betaling for denne brug.

Aftalerne indebærer, at bibliotekerne betaler for den offentlige fremførelse af litterære værker når der læses op på biblioteket, fx af en bibliotekar, en litteraturformidler eller en frivillig. Forfatteres oplæsning af egne værker er ikke omfattet af aftalerne, da de omfattes af aftalen direkte mellem biblioteket og forfatteren selv.

FFS modtager registreringer fra bibliotekerne om hvilke værker der læses op fra, og udbetalingerne vedrørte fremførelser i 2019 og 2020 og omfattede mere end 300 registreringer. Indtil videre er godt halvdelen af midlerne udbetalt. Når ikke alt er udbetalt skyldes det at FFS pt. ikke har de nødvendige data på alle rettighedshavere. Det kan enten skyldes at det (endnu) ikke er lykkedes FFS at finde rettighedshaverne, fx arvinger, eller at rettighedshaverne ikke har responderet på FFS’s henvendelse til dem. 

Udbetalingerne i 2021 omfattede kun ret få biblioteker, da der for 2019 og 2020 kun var en lille håndfuld biblioteker som havde indgået aftale med FFS for de år. Men med virkning fra 2021 har 25 kommuner / biblioteker indgået lignende aftaler med FFS. I 2021 var der dog grundet Covid-19 meget få arrangementer med oplæsning af litteratur, men eftersom der er tale om løbende aftaler forventes det at der over en længere årrække fremadrettet vil ske udbetalinger for denne brug af litterære værker.

Som forfatter skal du ikke foretage dig noget med mindre du bliver kontaktet af FFS. FFS modtager rapporteringen fra bibliotekerne og kontakter selv de forfattere – eller oversættere – som har ret til vederlag for brugen af deres værker.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Stig von Hielmcrone hos FFS på svh@forfatterselskabet.dkeller telefon 26 258 852. Du kan også læse mere om FFS på www.forfatterselskabet.dk