Ansøg DSF’s arbejdslegater

Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater er nu åbne for ansøgning

Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater tildeles professionelle og kunstnerisk fremragende danske skønlitterære forfattere til understøttelse af det fortsatte arbejde.

Med ’professionelle forfattere’ menes danske forfattere samt udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, som har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk, der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi.’ 

Med ’skønlitteratur’ menes roman, noveller, essays, lyrik, kulturlitteratur, graphic novel (som forfatter) o.lign.

Ansøgningerne vurderes anonymt af et legatudvalg, der består af skønlitterære forfattere, som vælges af DSF’s bestyrelse.

Indholdet af termen ’kunstnerisk fremragende’ er op til legatudvalgets faglige vurdering. 

Der udbetales 25 legater á kr. 30.000 efter ansøgning. Legatet er skattepligtigt.

Læs dette grundigt inden du ansøger

Da ansøgningerne skal være anonymiseret for legatudvalget, er der nogle krav til, hvordan du indsender din ansøgning. Der er oplysninger som skal fremgå i mailens brødtekst, og så er der ét dokument som skal vedhæftes.

Mailens brødtekst
I mailens brødtekst bedes du oplyse titel og forlag på mindst én selvstændig skønlitterær udgivelse. Oplysninger om udgivne titler går ikke videre til legatudvalget.

Det vedhæftede dokument
Det vedhæftede dokument skal indeholde følgende to elementer:
1 — Mellem to og 10 linjer synopsis og/eller beskrivelse af det igangværende skriveprojekt. OBS: Nævn ikke noget om tidl. udgivelser, skriv udelukkende om det igangværende projekt.
2 — Tekstprøve på det igangværende projekt (max 5 sider).
Vigtigt: Vedhæft kun ét dokument, og undlad at nævne dit navn på nogen af siderne i dokumentet.

Ansøgninger der ikke overholder disse krav, betragtes som ugyldige.

Ansøgningen skal sendes til legat@forfattere.org.
Ansøgningsfristen er søndag den 18. september 2022 kl. 23:59.
Ansøgere kan forvente svar primo november 2022.

Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater er finansieret af ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node.