Bidrag til barsel

I finanslovsforhandlingerne for 2021 er politikerne blevet enige om at forbedre mulighederne for at selvstændige kan holde barselsorlov.

Ordningen bliver finansieret ved opkrævning af bidrag fra alle, der har sin selvstændige virksomhed som hovederhverv med en årsindkomst/resultat fra den selvstændige virksomhed, der overstiger 231.920 kroner. Bidraget på 1.225 kroner svarer til det bidrag, som arbejdsgivere betaler pr. fuldtidsansat. Reglerne herom fremgår af Barselsudligningsloven.

Der er tale om en kollektiv ordning, så man skal betale uanset om man har tænkt sig at benytte sig af ordningen eller ej.

Læs mere om, hvornår du kan få barsel som selvstændig:

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt/Barsel-selvstaendige

Kilde: Dansk Forfatterforening