Modtagere af DSF’s arbejdslegater

For første gang er Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater blevet uddelt. Vi modtog hele 205 ansøgninger, hvoraf 25 har modtaget et legat.

Ansøgningerne var anonymiseret for legatudvalget, som bestod af Marianne Larsen, Lotte Kaa Andersen og Peter Adolphsen. Legatudvalget har skrevet følgende udtalelse:
 

»Det var en interessant og lærerig, men frem for alt frustrerende oplevelse at læse ansøgningerne til Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater. Frustrerende fordi der var så mange flere kvalificerede ansøgninger end legatportioner. Der indkom hele 205 ansøgninger, hvoraf mindst halvdelen var støtteværdige. Men de blot 25 portioner betød en tildelingsprocent på kun 12,2. Det var ikke tilfredsstillende, og vi håber derfor, at man til næste år vil kunne finde flere penge. Subsidiært kan man blive nødt til at uddele mindre portioner.

Ansøgningsprocessens anonymisering betød også – følte vi da selv – en skærpelse af vores læsende blikke. Og måske samtidig en slags beskyttelse af ansøgerne. Efter arbejdet var overstået besluttede vi – for parallelt at beskytte os selv – kun at få oplyst navnene på modtagerne og ikke identiteten på resten af ansøgerfeltet. Vi ved således ikke hvem vi sagde nej til. Men vi ved, at der må have været rigtig mange meget dygtige forfattere iblandt. For teksterne var gode.«


Modtagerne er Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater er: Anders Vægter Nielsen, Anna Klahn, Anne-Sophie Lunding-Sørensen, Cecilie Lolk Hjort, Eva Tind, Ingrid Nymo, Jamal Bendahman, Jane Mondrup, Jens-Martin Eriksen, Jeppe Krogsgaard Christensen, Joan Rang Christensen, Kira Messell, Lars Emil Foder, Maja Lee Langvad, Malene Ravn, Mia Degner, Mikkel Rosengaard, Morten Blok, Morten Søkilde, Nikolaj Tange Lange, Philip Tafdrup, Rasmus Nikolajsen, Shëkufe Heiberg, Sternberg, Synne Kristine Eriksen

De modtager hver et legat på kr. 30.000. Tillykke!