Lov, ret og rødglødende sammenhold

Lov, ret og rødglødende sammenhold

Kære medlem
 
Smukke september blev den varmeste sensommermåned i næsten 150 år. Her fra Stavangergade er vi dog ikke sikre på, at æren udelukkende kan tilskrives vor skinnende stjerne. Justitsministeriets rødglødende postkasse har formentlig bidraget betydeligt til at øge temperaturen, da store dele af kulturlivets toneangivende spillere fulgte DSF i hælene og indsendte uopfordrede høringssvar med skarpe indsigelser mod regeringens kluntede forslag til en ’koranlov’, som potentielt gør kunst til landsforræderi. Hvis du ikke har haft tid til at læse vores høringssvar, kan du læse det her. Tiden vil vise, om vores indsigelser finder politisk lydhørhed, men et er imidlertid sikkert: Mere end nogensinde er det nødvendigt at kæmpe for vores kollektive vilkår og rettigheder, og heldigvis bærer kampen frugt. Et eksempel er kampen mod NOTA, som efter et årelangt retsligt tovtrækkeri er udmundet i en sejr til ophavsretshaverne. De 80 millioner er nu udbetalt til Copydan Tekst & Node, som står for den individuelle fordeling (pengene kommer!). Så langt, så godt. 
 
Et andet længere retsligt tovtrækkeri har også i månedens løb fundet behørig afslutning, idet det endelig lykkedes at få forlæggeren fra Forlaget Vandkunsten til at betale vores medlem skyldig royalty. Sagsforløbet viser med al ønskelig tydelighed, at Vandkunsten spekulerer i at udnytte godtroende forfattere. Kort sagt: Hold jer langt væk fra det forlag, havde jeg nær sagt. For i skrivende stund er det blevet offentliggjort, at Vandkunsten er gået konkurs. Som vores advokat netop har skrevet til os: Godt vi fik dom over Søren Møller Christensen personligt. 
 
Digitaliseringens pris bliver højere og højere. Der er akut behov for regulering af streaming og såkaldt generativ kunstig intelligens, og imens synes mange bibliotekers hylder halvtomme. Heldigvis er forfattere en årvågen hob, og mange er på tæerne med spids penneføring og gode ideer. Senere på måneden er der forfatterarrangeret stormøde om streaming, ligesom Jesper Stein fra bestyrelsen har båret ordets fakkel og talt om den mangelfulde forfatterafregning for streaming i Politiken
 
Der forhandles stadig om den europæiske AI-Act, om graden af krav til gennemsigtighed, mærkning og autorisation, mens det står klarere og klarere at fundamentet på tech-giganternes AI programmer er bygget på stjålet litteratur. Flere af DSF’s medlemmer har således værker i datasættet Books3. Du kan se om din litteratur er blevet udnyttet uretmæssigt her. Forhåbentlig udmunder al balladen i en god aftalelicens og heftig regulering med en solid kompensation. Vi får se. 
 
Og så til et andet aspekt af forfatterlivet, nemlig tilstedeværelse på de sociale medier. Her kan mange af os godt tåle at blive klogere. Derfor afholdte vi et to dages SoMe-kursus i septembers sidste dage, hvor Tina Frank underviste i SoMe-brug. 
 
Rosinen i pølseenden af denne – noget alvorstunge – hilsen er den enorme interesse, som vores arbejdslegat nu for andet år genererer. Med 254 indkomne anonymiserede ansøgninger bliver der nok at se til for vores bedømmelsesudvalg, som i år består af Silja Henderson, Lotte Kaa Andersen og Peter Adolphsen. Men, hvor er det fedt. 

Må overgangsmåneden oktobers skytsånder stå dig bi med fri adgang til overhalingsbanen på skabelsens store motorvej, må din skrift flyde frit og må dit humør være højt.

Kærlig hilsen

Claus Ankersen