Højere minimumsbeløb for oplæsning

Den amerikanske digter Henry Longfellow sagde engang noget i retning af, alt kommer til den som venter, og selvom ordlyden muligvis er en noget fordansket fortolkning af digterens formulering, er det ikke helt løgn. Således har Statens Kunstfond netop vitterliggjort at man nu – efter mere end tyve år – hæver det anbefalede minimumsbeløb for oplæsninger med 20 % fra 5.000 til 6.000, og tilsvarende hæver beløbet fra 4.000 til 5.000 ved arrangementer hvor flere forfattere læser op sammen. Det er en lille, men vigtig og meget længe ventet regulering.