Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater

Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater er nu åbne for ansøgning

Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater tildeles professionelle og kunstnerisk fremragende danske skønlitterære forfattere til understøttelse af det fortsatte arbejde.

Med ’professionelle forfattere’ menes danske forfattere samt udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, som har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk, der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi.’ 

Med ’skønlitteratur’ menes roman, noveller, essays, lyrik, kulturlitteratur, graphic novel (som forfatter) o.lign.

Ansøgningerne vurderes anonymt af et legatudvalg, der består af skønlitterære forfattere, som vælges af DSF’s bestyrelse.

Indholdet af termen ’kunstnerisk fremragende’ er op til legatudvalgets faglige vurdering. 

Der uddeles 40 legater á 25.000 kr. Legatet er skattepligtigt.

Læs dette grundigt inden du ansøger

Da ansøgningerne skal være anonymiseret for legatudvalget, er der nogle krav til, hvordan du indsender din ansøgning. Der er oplysninger som skal fremgå i mailens brødtekst, og så er der ét dokument som skal vedhæftes.

Mailens brødtekst
I mailens brødtekst bedes du oplyse titel og forlag på mindst én selvstændig skønlitterær udgivelse. Oplysninger om udgivne titler går ikke videre til legatudvalget.

Det vedhæftede dokument
Det vedhæftede dokument skal indeholde følgende to elementer:
1 — Mellem to og 10 linjer synopsis/beskrivelse af det igangværende skriveprojekt. OBS: Nævn ikke noget om tidl. udgivelser, skriv udelukkende om det igangværende projekt.
2 — Tekstprøve på det igangværende projekt (max 5 sider).
Vigtigt: Vedhæft kun ét dokument, og undlad at nævne dit navn på nogen af siderne i dokumentet.
3 — Vi foretrækker, at du vedhæfter dokumentet i PDF-format, men det er ikke et krav.

Ansøgninger der ikke overholder disse krav, bliver ikke imødekommet!

Ansøgningen skal sendes til legat@forfattere.org.
Ansøgningsfristen er fredag den 29. september 2023 kl. 23:59.
Ansøgere kan forvente svar ultimo november 2023.
Der må kun indsendes én ansøgning pr. ansøger.

Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater er finansieret af ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node.