Bibliotekspenge

Til orientering: Bibliotekspengene for bøger udbetales i år senere end vanligt, nemlig 19. maj.

Udbetalingen er udskudt, fordi Biblioteksstyrelsen er i gang med en systemopdatering, som skal sikre fortsat korrekt udbetaling.

Til næste år kan modtagere af bibliotekspenge igen forvente at få udbetalt bibliotekspenge i april.