Danske Skønlitterære Forfattere er en interesseorganisation, hvis formål er at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser. Foreningen blev stiftet i 1991. 

Pristale

Tre ord for Klaus HøeckPristale Prins Henrik Prisen 2022Ved Jørn Erslev Andersen                    …

Sommerferie

Vi holder sommerferie pr. 1. juli og er tilbage på kontoret 1. august. God sommer og god skrivelyst!

Blixenprisen 2022 er uddelt

Hovedprisen Årets bog gik til Dorthe Nors og Henrik Saxgren for ”En linje i verden”,da i alt femten priser blev uddelt til Blixenprisen lørdag aften i Store VEGA. Forud for prisuddeling…

Prins Henrik Prisen 2022

Klaus Høeck modtager Prins Henrik Prisen 2022 Klaus Høeck har den 11. juni 2022 modtaget Danmarks nye store litteraturpris Prins Henrik Prisen på 300.000 kr. og en statuette af Prins Henriks skulptur …

Nyt legat

Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater På et møde 25. maj besluttede bestyrelsen at indstifte Danske Skønlitterære Forfatteres arbejdslegater. Som noget hidtil uset (så vidt vides og i h…

Advarsel mod Vandkunsten

Danske Skønlitterære Forfattere har haft en medlemssag mod Forlaget Vandkunsten (ved indehaveren Søren Møller Christensen). På baggrund af sagens forløb ser foreningen sig nødsaget til at anbefale, me…

Betonklodser i plumrede vande

Betonklodser i plumrede vande For nylig har der været en del debat i den danske bogverden om en kvantitativ undersøgelse af anmeldere og anmeldelser fra Aarhus Universitet. Jeg vil også gerne komme me…

Retningslinjer #MeToo

Danske Skønlitterære Forfattere, Dansk Forfatterforening og Danske Forlag offentliggør retningslinjer omkring uønsket seksuel opmærksomhed i samarbejdet mellem forfattere og forlag  Bogbranchen skal v…

Digital biblioteksafgift

Aftalen om indfasningen af den digitale biblioteksafgift har været forbi Kulturministerens bord. Det var pænt hårde forhandlinger, hvor de to foreninger gik arm i arm op mod Biblioteksforeningen og da…

Prins Henrik Prisen

Pressemeddelelse á 5. april 2022 Prins Henrik Prisen: Ny lyrikpris bliver Danmarks største litteraturpris De to danske forfatterforeninger, Danske Skønlitterære Forfattere og Dansk Forfatterforening, …

Bibliotekspenge

Til orientering: Bibliotekspengene for bøger udbetales i år senere end vanligt, nemlig 19. maj. Udbetalingen er udskudt, fordi Biblioteksstyrelsen er i gang med en systemopdatering, som skal sikre for…

Blixenprisen 2022

Pressemeddelelse Blixenprisen præsenterer et helt nyt format når litteraturbranchen samles i Store VEGA den 18. juni 2022. Uddelingen af de i alt 15 priser ledes af vært Jeanett Albeck, der sammen med…

Opmuntringslegatet 2022

Forfatternes Opmuntringslegat er et legat til professionelle, men økonomisk trængte, skønlitterære forfattere.  For at kunne ansøge legatet skal du have ophavsret til mindst ét selvstændigt,…

Ukrainegade

Denne forenings adresse er efter flytningen for snart to år siden Stavangergade 6 – ofte med tilføjelsen ’indgang fra Kristianiagade’. Samme gade, som ved en demonstration foran den russiske ambassade…

Copydan Tekst & Node årsskrift

Copydan Tekst og Node er en helt central organisation i forsvaret for vores rettigheder og ikke mindst indkradsning og udbetaling af vederlag. DSF’s forperson er medlem af bestyrelsen. Læs mere …

Kunstnernes beskatning 2022

Kunstnernes Beskatning 2022 er skrevet af skatteadvokat Peter Hansen i samarbejde med Dansk Kunstnerråds skatteudvalg (som bl.a. tæller DSF’s forperson). Download alle 104 drønspændende sider he…

Biblioteksoplæsning & vederlag

Biblioteker: Forfatternes Forvaltningsselskab udbetaler vederlag Ved udgangen af 2021 udbetalte Forfatternes Forvaltningsselskab, FFS, vederlag til en række forfattere hvis værker var blevet læst op p…

Smørhullet post-corona

I dag ophæves næsten samtlige af regeringens corona-restriktioner, knap to år efter første lockdown blev indført 11. marts 2020. Ude i den store verden er pandemien ikke forbi, men her i smørhullet gl…

Fyraftensmøde

Deltag i dette møde, hvor Statens Kunstfonds Legatudvalg fortæller om ansøgningsprocessen. Hvis du er i tvivl om dette eller hint i forbindelse med udarbejdelsen af din ansøgning, er dette et møde for…

Automatiseret kassation

Automatiseret kassation Scenen er det 4. møde i rækken om den digitale biblioteksafgift. Biblioteksforeningens repræsentant har ordet. Undervejs benytter han den vending, som er overskrift på den…

Lovforslag om moms

Vi har modtaget denne skrivelse fra vores tilknyttede advokat, Peter Schønning: Skatteministeren har netop fremsat et lovforslag i Folketinget om moms på ophavsretsvederlag. Der har været en del debat…

Mere moms-monstrum

I den forgangne uge afholdt foreningen det årlige revisorkursus, og det nye lovforslag om moms på royalties og vederlag fra kollektiv forvaltning blev diskuteret indgående. Lovforslaget er endnu ikke …

Vigtig sejr i Nota-sagen

Danske Skønlitterære Forfattere har sammen med Copydan Tekst & Node, Dansk Forfatterforening, UBVA og Danske Forlag fået medhold i en afgørelse fra Ophavsretslicensnævnet om betaling til rettighed…

MOMS & BOSS & ASS & FOSS


Det føles som en final boss i et computerspil, det store monster: ’Momssagen’. For nylig indgav vi i DSF et høringssvar til Skatteministeriet i denne sammenhæng. Det er vitterlig svært komplekse sager…

Digitale læsevaner

Bogpanelets årsrapport er nu offentliggjort. Den indeholder tal på udviklingen inden for danskernes biblioteksbrug og læsevaner. Ikke overraskende har de to coronanedlukninger sat deres spor i form af…

Bidrag til barsel

I finanslovsforhandlingerne for 2021 er politikerne blevet enige om at forbedre mulighederne for at selvstændige kan holde barselsorlov. Ordningen bliver finansieret ved opkrævning af bidrag fra alle,…

Kurser efteråret 2021

20. oktober 2021: Skriv på Trods, ved Kristian Bang Foss. Kurset er til forfattere, der gerne vil være bedre til at strukturere deres arbejde og få skrevet på trods af alt muligt andet. Oplægget tager…