Danske Skønlitterære Forfatteres repræsentation i eksterne udvalg

Autorkontoens legatudvalg:
Kristina Nya Glaffey (prosa)
Peter H. Olesen (lyrik)

Blixenprisforeningens bestyrelse:
Peter Adolphsen

Biblioteksafgiftsnævnet:
Peter Adolphsen

Copydan Tekst & Node:
Peter Adolphsen

Dansk Kunstnerråds bestyrelse:
Peter Adolphsen

Statens Kunstfonds repræsentantskab 2021-2024:
Peter Adolphsen

Dansk Sprognævns repræsentantskab:
Laus Strandby Nielsen

DFF’s Legatudvalg:
Jakob Melander

Forfatternes Forvaltningsselskabs bestyrelse:
Jan Thielke (næstformand)
Lotte Kirkeby Hansen (suppleant)

Hald Hovedgårds bestyrelse:
Erik Kock

Klitgårdfondens legatudvalg:
Charlotte Inuk