Opmuntringslegatet

Opmuntringslegatet er et legat til professionelle, men økonomisk trængte, skønlitterære forfattere.

Forfatternes Opmuntringslegat er et legat til professionelle, men økonomisk trængte, skønlitterære forfattere.

For at kunne ansøge legatet skal du have ophavsret til mindst ét selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk – roman, noveller, essays, lyrik – der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi

Skønlitterære forfattere, som ønsker at ansøge, bedes skrive en ansøgning på højst en halv A4- side, hvor forfatterens økonomi og ikke mindst akutte situation kort beskrives. I forlængelse af ansøgningen bedes anført et CV på højst én A4-side med udvalgte udgivne værker (inkl. forlagsnavn). Alle oplysninger behandles naturligvis strengt fortroligt.

Ansøgningen skal sendes i ét samlet dokument.

Der uddeles legatportioner på 10.000 kr.

Der er lukket for indsendelse af ansøgninger. Opmuntringslegatet 2022 havde ansøgningsfrist 19. april.

Årets jury består af forfatterne Glenn Bech, Lotte Kirkeby og Ursula Scavenius.

Opmuntringslegatet er finansieret med ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node.