Hædersprisen

Danske Skønlitterære Forfatteres Hæderspris

Danske Skønlitterære Forfatteres Hæderspris er stiftet i 2018. Den tildeles årligt en forfatter med et vægtigt forfatterskab bag sig, som fortjener større opmærksomhed.

Prisen er på 100.000 kr. og uddeles af en jury på tre forfattere, som årligt udpeges af DSF’s bestyrelse.

Professionelle forfattere i Danmark kan nominere kandidater til prisen. Det er dog altid juryen, der suverænt træffer afgørelsen om den årlige tildeling af prisen.

Prismodtagere:
2021: Harald Voetmann
2020: Anders Abildgaard
2019: Maja Lee Langvad
2018: Mikael Josephsen

*

Modtageren af Danske Skønlitterære Forfatteres Hæderspris 2021: Harald Voetmann.

Danske Skønlitterære Forfattere har netop uddelt den store litterære pris Danske Skønlitterære Forfatteres Hæderspris. Prisen tildeles en skønlitterær forfatter, hvis forfatterskab fortjener hæder og større opmærksomhed.

Hædersprisen, der er på 100.000 kr, blev lørdag den 14. august 2021 overrakt til Harald Voetmann til DSF’s sommerfest i Literaturhaus.

Forinden havde landets skønlitterære forfattere i foråret kunnet indstille en kollega til prisen. Den endelige afgørelse blev foretaget af en trepersoners jury bestående af forfatterne Amalie Smith, Knud Brix og Mich Vraa.

Juryen begrunder sin tildeling således:

“Harald Voetmanns virke har siden kortprosadebuten i 2000 demonstreret en enorm spændvidde, og han skriver med en stilistisk træfsikkerhed og indlevelse uanset om han vækker H.C. Andersen, Tycho Brahe eller Plinius den Ældre til live – Harald Voetmann skrev exofiktion før det overhovedet var en ting. Med i spændvidden hører også den absurde kortprosa, komedieromanen, den nedskrællede digtform og hans originale oversættelser, der har gjort oldtidens digtere tilgængelige for nutidens læsere. Spændvidden strækker sig også over tid – senest set i den håndskrevne digtbog Amduat, som sammenfletter ægyptisk mytologi med fortællingen om en fars død med lungebetændelse på Holbæk Sygehus. Voetmann skriver med en form for ekspressiv lakonisk energi og med en særlig kærlighed til det groteske i menneskelivet på tværs af tider. Derfor modtager Harald Voetmann Danske Skønlitterære Forfatteres Hæderspris for sit virke som forfatter og oversætter.”

Hædersprisen er finansieret af ufordelbare ophavsmidler modtaget fra Copydan Tekst & Node.